Corporate Finance Zuid

  • Kies uw taal
  • Dutch Language
  • English Language
  • Spain Language

Quickscan of totale waarderingsvraagstuk


Quickscan:

Ondernemers c.q. management willen in het kader van een exit-, herstructurering of optimalisatiestrategie weten wat de indicatieve waarde van hun onderneming is. Hiervoor heeft CFZ een Quickscan ontwikkeld die een ondernemer (of een koper c.q. verkoper van een bedrijf) snel inzicht kan geven in deze indiciatieve waarde van de aandelen of de onderneming.

Indien een onderneming graag een optimalisatietraject wil volgen, brengen wij op basis van deze berekeningen de value-drivers in beeld, waarna we in samenspraak met de ondernemer c.q. management een optimalisatiestrategie- en model samenstellen dat continu meetbaar is, en in een specifiek begeleidingsprogramma waardecreatie richting een bedrijfsoptimalisatie of een (interne)opvolging of exit als doel heeft. 

Waarderingsberekening:

Vanuit de door ontwikkelde actuele waarderingsmodellen, kunnen wij naast de Quickscan ook een volledig uitgevoerde waarderingsrapportage samenstellen. Deze rapportages worden veelal gevraagd bij concrete aan- en verkoopopdrachten, ofwel bij dissociaties (splitsingen, echtscheidingen), of totale- of partiële verkoop van bedrijfsonderdelen. Deze rapportages geven de verkopende- alsook de kopende partijen een gedegen handvat richting de onderhandelingen ofwel onderbouwing naar een verkooptraject. Tevens worden onze rapportages gebruikt door alle banken ter beoordeling van de financierbaarheid van een overname of andere return on investment.