Corporate Finance Zuid

  • Kies uw taal
  • Dutch Language
  • English Language
  • Spain Language

Familiebedrijven


Specifiek: overdrachtbegeleiding familiebedrijven  via CFZ bedrijfsadviseurs

Nederland telt zo'n 260.000 familiebedrijven. De komende jaren zullen veel directeur c.q. eigenaren hun onderneming overdragen. Maar veel familiebedrijven hebben geen plan voor de opvolging. Hierdoor kunnen eigenaren van bedrijven die al generaties in de familie zijn, te maken krijgen met een conflict tussen de zakelijke en de emotionele balans. Terwijl een scherpe strategie het opvolgingstraject juist in goede banen leidt en de familieonderneming sterker en vernieuwd de toekomst in laat stappen.

Het is van groot en cruciaal belang dat de bij de voorgenomen transactie betrokken familieleden van elkaar weten wat de intenties en gevolgen zijn van de mogelijke beslissing. Vaak hebben de betrokkenen eerder enkel familiair met elkaar gesproken terwijl in deze kwestie een zakelijke aanpak noodzakelijk is om onduidelijkheden te voorkomen. Een objectieve waardebepaling is bij elke verkoop/overdracht, maar op gevoelsmatig gebied in overtreffende trap bij verkoop binnen familiegrenzen, van het grootst mogelijke belang.

Onze specialisten begeleiden opdrachtgevers in heldere bewoordingen over meest optimale overnamestructuur, extra waardecreatie richting een overdracht, familiestatuut, fiscale gevolgen etc., waarbij de voorgenomen transactie/opvolging zo optimaal mogelijk dient te zijn.

Parallel aan dit traject wordt gekeken naar de gevolgen voor de persoonlijke financiële situatie evenals naar mogelijkheden op het gebied van mogelijke (deel) financiering van verkoper aan de koper en de (fiscale) gevolgen daarvan.