Corporate Finance Zuid

  • Kies uw taal
  • Dutch Language
  • English Language
  • Spain Language

Financiering & herfinanciering


CFZuid ondersteunt, begeleidt en adviseert opdrachtgevers bij het streven naar een optimale kapitaalstructuur, bij het onderhandelen met banken en andere vreemd en eigen vermogen verschaffers waaronder Private Equity en Venture Capital, alsmede het adviseren bij vraagstukken op het terrein van balansoptimalisatie.

CFZuid werkt met en voor private equity partijen bij:

- Risicodragend vermogen ter beschikking stellen aan niet-beursgenoteerde vennootschappen.

- Financiering van de groei van een niet-beursgenoteerde onderneming

- Verzelfstandiging van een bedrijf door het zittende management (management buy-out, MBO)

- Voortzetting van een bedrijf met nieuwe managers (management buy-in, MBI)

- Verzelfstandiging van een bedrijfsonderdeel (divisionele buyout)

Alsmede middels Venture Capital partijen voor:

- Overbruggingsfinanciering, herstructurering, en het financieren van startende ondernemingen.