Corporate Finance Zuid

  • Kies uw taal
  • Dutch Language
  • English Language
  • Spain Language

CFZ-Monitor & optimalisatieprogramma


Rendementen en een complete bedrijfsvoering vallen nogal eens tegen. Vanuit passie bedrijven jarenlang geleid door de eigenaar of familie.

Wij zijn ervan overtuigd dat in veel gevallen het rendement en bedrijfsvoering bij veel ondernemers in de alle branches, soms relatief eenvoudig, succesvol geoptimaliseerd kan worden. Meestal komt u als ondernemer niet toe aan meer diepgaande analyses omwille van drukke agenda's. Vanuit onze tools kunnen wij met jarenlange ondernemerskennis snel de vinger op de zere punten leggen en samen met u als ondernemer een betere basis creëren naar de nabije toekomst.

Doelstelling:

Rendement verhogen, meer stabiliteit, meer waarde creëren voor uw zaak, dat is de wens van alle ondernemers.

Onze CFZ-Monitor omvat maatwerk. Niet iedere ondernemer heeft immers hetzelfde nodig. CFZ heeft een specifiek stappenplan ontwikkeld waarbinnen uw risico's en kansen in beeld worden gebracht en omgezet kunnen worden in een optimalisatiebegeleiding. De basis vormt een gedegen revenue-management aanpak gecombineerd met een gedegen concept en marketinganalyse.

Het stappenplan richt zich op:

1. Scanfase - intake/oriëntatie (deze fase bieden wij geheel gratis aan)

2. Planfase - in kaart brengen van waarde-aspecten, een 0-meting en strategieontwikkeling

3. Uitvoeringsfase - gericht op focus, marketinggedachte en (bedrijfseconomische- en fiscale optimalisatie).

4. Voorbereidingsfase - gericht op "huis op orde brengen", processen, systemen en informatie

5. Toekomst - duurzame geoptimaliseerde continuïteit (ofwel gericht op een overdracht/opvolging)

Het CFZ-Monitortraject wordt aangeboden in meerdere abonnementsvormen (3, 6, 12 maands of VIP), ofwel als éénmalig traject doorlopen.