Corporate Finance Zuid

  • Kies uw taal
  • Dutch Language
  • English Language
  • Spain Language

Financiering


CFZ bedrijfsadviseurs ondersteunt, begeleidt en adviseert bij het streven naar een optimale kapitaalstructuur, financieringsvraagstukken voor bedrijfsovernames, uitbreidingen en herfinanciering en balansoptimalisaties.  Vanuit een jarenlange banciare ervaring onderhandelen wij met banken en andere vreemd- en eigen vermogenverschaffers waaronder Venture Capital, Private Equity en Crowdfunding.  

CFZ bedrijfsadviseurs werkt met vele funding-partijen bij:

- Risicodragend vermogen ter beschikking stellen aan niet-beursgenoteerde vennootschappen.

- Financiering van de groei van een niet-beursgenoteerde onderneming

- Verzelfstandiging van een bedrijf door het zittende management (management buy-out, MBO)

- Voortzetting van een bedrijf met nieuwe managers (management buy-in, MBI)

- Verzelfstandiging van een bedrijfsonderdeel (divisionele buyout) 

- Overbruggingsfinanciering, herstructurering, en het financieren van startende- en scale-up ondernemingen.