Corporate Finance Zuid

  • Kies uw taal
  • Dutch Language
  • English Language
  • Spain Language

CFZ Optimalisatie en Scaling Up programma


Bedrijfsoptimalisatie - Scaling Up programma ('the brand to activate business!')

Rendementen en een complete bedrijfsvoering vallen nogal eens tegen. Vanuit passie worden bedrijven jarenlang geleid door de eigenaar of familie.

Wij zijn ervan overtuigd dat in veel gevallen het rendement en bedrijfsvoering bij veel ondernemers in de alle branches, soms relatief eenvoudig, succesvol geoptimaliseerd kan worden. Meestal komt u als ondernemer niet toe aan meer diepgaande analyses omwille van drukke agenda's. Vanuit onze tools kunnen wij met jarenlange ondernemerskennis snel de vinger op de zere punten leggen en samen met u als ondernemer een betere basis creëren naar de nabije toekomst.

Doelstelling:

Cashflow en rendement verhogen, meer stabiliteit, meer waardecreatie, top-onderneming.

Ons Scaling Up programma omvat maatwerk. Niet iedere ondernemer heeft immers hetzelfde nodig. CFZ bedrijfsadviseurs heeft een specifiek stappenplan ontwikkeld waarbinnen uw risico's en kansen in beeld worden gebracht en omgezet kunnen worden in een optimalisatietraject. De basis vormt een gedegen revenue-management aanpak gecombineerd met een gedegen concept en marketinganalyse.

Het stappenplan laat het bedrijf focussen op de 4 thema's die met ons ASPI programma:

1. Mensen           heb je de beste mensen op de juiste plek - sturing op capabilities (leiders, teams en managers)?

2. Strategie         werken vanuit duidelijke waarden, missie en competenties - waar willen we naar toe?

3. Uitvoering       het stellen van duidelijke prioriteiten, kengetallen en vergaderritme (vanuit de 3458 aanpak)

4. Cash                versnelling van de cashfow, hogere winstgevendheid en invoering van 'de kracht van één' met de belangrijkste financiële instrumenten

Ons ASPI programma heeft een vaste Analyse-, Selecteren-, Prioriteren- en Implementatiefase, die wij samen met jouw als ondernemer doorvoeren.

Het CFZ-Optimalisatie en Scaling Up traject wordt aangeboden in meerdere abonnementsvormen (3, 6, 12 maands of VIP), ofwel als éénmalig traject doorlopen.